REGULAMIN APARTHOTELU OBERŻA

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Aparthotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Aparthotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Aparthotelu Oberża.
 • Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Aparthotelu, w każdym pokoju, a także na stronie Aparthotelu Oberża: www.aparthotel.oberza.pl
 • Aparthotel Oberża reprezentowany jest przez:
  „Oberża Sąsiadów” Mieszko Ledwos
  ul. Miodowa 25
  31-055 Kraków
  NIP: 6792662859

§2 DOBA HOTELOWA

 • Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 • Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Aparthotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu.
 • Aparthotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Aparthotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 • §3 REZERWACJA I MELDUNEK

  • Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
  • Gość Aparthotelu Oberża nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
  • Osoby niezameldowane w Aparthotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju wynajętym przez Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00.
  • Aparthotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Aparthotelu Oberża lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających w Aparthotelu.
  • Aparthotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu pre-autoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego.
  • Rezerwacja indywidualna nosi miano gwarantowanej, jeżeli w ustalonym terminie od dnia złożenia rezerwacji zostanie dokonana przedpłata określona w §5/1 Regulaminu. Nieopłacenie zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
  • Rezerwacja grupowa nosi miano gwarantowanej, jeżeli w ustalonym terminie od dnia złożenia rezerwacji zostanie dokonana przedpłata określona w §5/1 Regulaminu. Nieopłacenie zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
  • Za rezerwację grupową uznaje się rezerwację na 5 lub więcej pokoi.
  • Jeżeli Gość anuluje swój pobyt wcześniej niż 3 dni przed przyjazdem, wpłacony zadatek może zostać przepisany na voucher do wykorzystania w Aparthotelu Oberża na usługi noclegowe do końca bieżącego roku.
  • W przypadku anulacji rezerwacji na 3 dni przed zameldowaniem lub niedojazdu, zadatek nie podlega zwrotowi.
  • Jeżeli pobyt Gościa w Aparthotelu miał mieć miejsce w terminach targowych, Aparthotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
  • W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Aparthotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

  §4 USŁUGI

  • Aparthotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
  • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
  • Aparthotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
   • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
   • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
   • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Aparthotelu,
   • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
  • Dodatkowo na życzenie Gościa, Aparthotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
   • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
   • budzenie o wyznaczonej godzinie,
   • przechowanie bagażu Gościa,
   • o zamawianie taksówki.

  §5 PŁATNOŚCI

  • Przedpłaty zadatku w celu zagwarantowania rezerwacji można dokonać poprzez:
   • przelew na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu rezerwacji
   • płatność gotówką lub kartą płatniczą w Recepcji Aparthotelu
   • płatność on-line kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
   Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Blue Media S.A.
  • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Aparthotel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Gość.
  • Rezerwacja otrzymuje status gwarantowanej od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności w przypadku płatności kartą lub po zaksięgowaniu płatności na koncie w przypadku płatności przelewem.

  §6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

  • Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Aparthotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
  • Gość Aparthotelu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Aparthotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Aparthotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik zniszczeń znajduje się w §10/9 Regulaminu Aparthotelu Oberża.
  • W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Aparthotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Aparthotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Aparthotelu.
  • Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć drzwi na klucz oraz pozostawić go na Recepcji.

  §7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTHOTELU

  • Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  • Aparthotel odpowiada z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do płatnego depozytu.
  • Aparthotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

  §8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

  • Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
  • W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Aparthotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Aparthotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

  §9 CISZA NOCNA

  • W Aparthotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

  §10 REKLAMACJE

  • Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
  • Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
  • Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

  §11 POSTANOWIENIA DODATKOWE

  • Aparthotel zezwala na obecność małych zwierząt domowych (wymagane potwierdzenie). Zwierzęta mogą przebywać na terenie Aparthotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Aparthotelu.
  • W Aparthotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Nieprzestrzeganie zasady niepalenia skutkuje karą pieniężną w wysokości 500 zł.
  • W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
  • Zakazuje się prowadzenia na terenie Aparthotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
  • Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Aparthotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Aparthotelu.
  • Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.
  • CENNIK ZNISZCZEŃ: biurko – 2500 zł | deska sedesowa – 400 zł | firany – 500 zł | fotel – 1000 zł | kabina prysznicowa – 2500 zł | kapa – 400 zł | kosz metalowy (pokój/łazienka) – 130 zł | krzesło – 800 zł | lampa na ścianie – 300 zł | lampa stojąca – 800 zł | lampa wisząca – 700 zł | lampka biurowa – 400 zł | lustro w łazience – 400 zł | lustro w pokoju – 1200 zł | malowanie sufitu (pokój/łazienka) – 800 zł | malowanie ścian i tapetowanie – 1200 zł | materac – 2500 zł | obrazy – 3000 zł | pilot – 150 zł | podkład – 300 zł | poduszka (mała/duża) – 150 zł | poszewka – 100 zł | poszwa – 200 zł | ręcznik mały – 90 zł | ręcznik duży – 180 zł | sofa – 4000 zł | szafa – 1500 zł | szafka – 1000 zł | telewizor – 2000 zł | dywan – 1500 zł | zasłony – 700 zł. Pozostałe przedmioty będące wyposażeniem budynku w którym znajduje się Aparthotel Oberża (przy ulicy Miodowej 25 w Krakowie), podlegają indywidualnej wycenie.

  §12 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Gości jest Aparthotel Oberża.
  • Aparthotel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Gość podając przy rezerwacji oraz zameldowaniu swoje dane osobowe Aparthotelowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Aparthotel w celu realizacji usługi. Gość ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Book a room

Book

Oberza
Miodowa 25 Cracow
Awwwards